Wednesday, November 12, 2014

คำถาม ของไฮโดรโปนิกส์

1. ลงทุนแล้วจะกำไรไหม
      พวกกำไรก็มีแต่เงียบๆ
      ขาดทุนก็มี ขาดทุนสวนใหญ่ หายเงียบ
2. ลงทุนเยอะไหม 
      100-unlimit สามารถปลูกได้
3. ขายยากไหม
      ปลูกเยอะขายซัพพลาย ปลูกน้อยขายรอบๆ
4. ปัญหาเยอะไหม
      เพียบเลยปัญหา แต่แก้ได้ถ้าฝึกฝน
5. คนเกษียญเหมาะมาทำไม
      ไม่เหมาะเพราะเหนื่อย
6. ชุดคิดสามารถ ปลูกได้ไหม
     ปลูกได้ครับ แต่ไม่ตลอดทั้งปี ช่วงร้อน จะไม่สามารถปลูกได้
7. ฝึกอบรม ช่วยให้ปลูกเป็นไหม
     ตอบแบบเปรียบเทียบแหละกัน จบปริญญา
มายังต้องมางมตั้งนานกว่าจะทำงานได้

Friday, November 7, 2014

Melon Fertilizer สูตรปุ๋ยเมล่อน

Melon Fertilizer สูตรปุ๋ยเมล่อน


Tuesday, March 18, 2014

วัยเกษียณอายุ กับผักไฮโดรโปรนิกส์

      จากที่ทำฟาร์มมาสักระยะ ผมเห็นคน
วัยเกษียณอายุ จากตำแหน่งการงานดี มีเงิน
หลักล้าน มาลงทุนทำเกษตรแนวไฮโดร กัน
หลายเจ้า จริงๆแล้วมันก็มีความสุขตอนปลูก
เห็นมันเติบโต  และแล้วพอตอนขาย จากความ
หวังว่าจะกำไร หวังจะคืนทุน หวังว่าจะขายได้
ง่ายๆ มีคนซื้อมากมาย กลับตรงกันข้าม ต้องเจือ
กับระบบการขาย กดราคาจากพอค้าคนกลาง
ก็รู้สึกเศร้า ว่าอายุเยอะยังจะต้องลำบากอีก
กำไรก็ไม่สูง แถมขายยาก ราคาดีแค่หน้าร้อน
ไหนจะต้องจ้างคนงาน อัตราคืนทุนก็ 3-5 ปี
อายุก็เยอะกว่าจะคืน แก่แย่เลย อิอิ  ผมก็ไม่
ได้ห้ามให้ทำกัน แค่เตือนไว้ ครับ ความสุข
ของแต่คนไม่เหมือนกัน ไม่อยากให้เหนื่อยมาก
ทำไปแบบสนุก กำไรพองาม มีเวลา ทำอย่างอื่น
บ้างไม่ใช่เฝ้าฟาร์ม อยู่แบบนั้น แก่เหนื่อย
ไม่มีเวลาใช้ตังอีก ทำไปเพื่ออะไร เหรอ

ปล.ภาพลวงตา ที่ดูดี ดังลมปาก ที่เปาหู
แสนลำบาก เหนื่อยยาก กว่าจะได้ขาย
กำไรแสนน้อยนิด หมดไปกับต้นทุน

stat