Thursday, December 18, 2014

ผักสลัดล้นตลาด Lettuce over supply

   การปลูกที่ปราศจากการวางแผนที่ดี อาจทำใหผักขายไม่หมดในช่วงหน้าหนาว

Thursday, December 4, 2014

จำหน่ายเมล็ดผักสลัด Lettuce seeds

จำหน่ายเมล็ดผักสลัด Lettuce seeds

Wednesday, November 12, 2014

คำถาม ของไฮโดรโปนิกส์

1. ลงทุนแล้วจะกำไรไหม
      พวกกำไรก็มีแต่เงียบๆ
      ขาดทุนก็มี ขาดทุนสวนใหญ่ หายเงียบ
2. ลงทุนเยอะไหม 
      100-unlimit สามารถปลูกได้
3. ขายยากไหม
      ปลูกเยอะขายซัพพลาย ปลูกน้อยขายรอบๆ
4. ปัญหาเยอะไหม
      เพียบเลยปัญหา แต่แก้ได้ถ้าฝึกฝน
5. คนเกษียญเหมาะมาทำไม
      ไม่เหมาะเพราะเหนื่อย
6. ชุดคิดสามารถ ปลูกได้ไหม
     6.1 ลองถามคนที่ซื้อไปแล้วสิครับ ( อย่าถามคนขายนะ อิอิ)
     6.2 ปลูกได้ครับ แต่ไม่ตลอดทั้งปี ช่วงร้อน จะไม่สามารถปลูกได้
7. ฝึกอบรม ช่วยให้ปลูกเป็นไหม
     ตอบแบบเปรียบเทียบแหละกัน จบปริญญา
มายังต้องมางมตั้งนานกว่าจะทำงานได้
8. ผักไฮโดรโปรนิกส์ จะราคาดีตลอดไปไหม
    คุณยังอยากปลูกขายเลย คิดว่าปลูกแล้วกี่คน ลองมองฟาร์มรอบๆตัวคุณ
9. จะคนช่วยจริงๆได้ไหม
   ไม่มีครับ หวังผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ต้องเพิ่งตัวเอง ระวังตัวไว้ครับ ( พึงผมไม่ได้นะ ฮิฮิ)

stat