Wednesday, November 12, 2014

คำถาม ของไฮโดรโปนิกส์

1. ลงทุนแล้วจะกำไรไหม
      พวกกำไรก็มีแต่เงียบๆ
      ขาดทุนก็มี ขาดทุนสวนใหญ่ หายเงียบ
2. ลงทุนเยอะไหม 
      100-unlimit สามารถปลูกได้
3. ขายยากไหม
      ปลูกเยอะขายซัพพลาย ปลูกน้อยขายรอบๆ
4. ปัญหาเยอะไหม
      เพียบเลยปัญหา แต่แก้ได้ถ้าฝึกฝน
5. คนเกษียญเหมาะมาทำไม
      ไม่เหมาะเพราะเหนื่อย ถ้าไม่เหนื่อยก็ทำได้
6. ชุดคิดสามารถ ปลูกได้ไหม
     6.1 ลองถามคนที่ซื้อไปแล้วสิครับ ( อย่าถามคนขายนะ อิอิ)
     6.2 ปลูกได้ครับ แต่ไม่ตลอดทั้งปี ช่วงร้อน จะไม่สามารถปลูกได้ แต่จะให้เป็นแบบฟาร์ม ก็ยากหน่อย
7. ฝึกอบรม ช่วยให้ปลูกเป็นไหม
     ตอบแบบเปรียบเทียบแหละกัน จบปริญญา
มายังต้องมางมตั้งนานกว่าจะทำงานได้
8. ผักไฮโดรโปรนิกส์ จะราคาดีตลอดไปไหม
    คุณยังอยากปลูกขายเลย คิดว่าปลูกแล้วกี่คน ลองมองฟาร์มรอบๆตัวคุณ
9. จะหาคนช่วยจริงๆได้ไหม
   ไม่มีครับ หวังผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ต้องเพิ่งตัวเอง ระวังตัวไว้ครับ ( พึงผมไม่ได้นะ ฮิฮิ)
10. ขอดีของไฮโดร คือความยาก และ ความรู้จริงๆ ไม่มี
11. จะคืนทุนไหม เมื่อลงทุนไปแล้ว
     ขึ้นกับว่าคนลงทุนปลูกเป็นหรือยัง ถ้าเป็นคืนทุน ถ้าไม่รู้อะไรเลย ให้ลองจากเล็ก
อบรมยังไม่ช่วยให้คืนทุนไวเช่นเคย
12. เวลาว่างๆปลูกได้ไหม
    ผักไฮโดรเป็นผักที่ต้องการ การดูแลสูง ถ้าไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลให้ปลูกผักไทยแบบไฮโดรแทน
13. ค่าใช้จ่ายของฟาร์มผักคืออะไร
   ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างคนงาน ค่าขนส่ง ค่าเช่าที่ ค่าบรรจุ ค่าเสือมฟาร์ม ค่าเมล็ด ค่าวัสดุปลูก
14. เมล็ดเคลือบ กับไม่เคลือบ ต่างกันเยอะไหม
    พอโตมาเหมือนกัน  ต่างตรงราคา วิธีการเพาะ  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat