Friday, December 13, 2013

Problem in Winter ปัญหาในฤดูหนาว

        ปัญหาของผักไฮโดรโปนิกส์ ในเรื่องการปลูกหน้าหนาวจะหมดไป ปัญหาที่ใหม่ที่เกิดมาแทน
คือปริมาณผักที่ออกสู่

ตลาดมีมากเกินไป ทำให้จัดจำหน่ายไม่ทัน เกิดปัญหาผักล้นฟาร์มแทน
การแก้ไขปัญหาไม่ได้ยากเย็น แค่ลดกำลังการผลิตลงให้เป็นไปตามกระแสตลาด ลดงาน
ลดต้นทุน พักระบบล้างใหญ่ควรทำในช่วงนี้ เพราะโต๊ะจะว่างจำนวนมาก

ปล. ฟาร์มสวนใหญ่ไม่ลดการผลิต เสี่ยงปลูก เพราะถ้าขายได้จะกำไรเท่ากับตอนอื่น เพราะปริมาณ
ผักที่ออกมีมากขึ้นถึง 140-200 % จากเดิม
แก้ไขล่าสุด 26/12/56

ปีนี้ถือว่าโชคร้ายเป็น 2 เท่าเนื่องด้วยตลาดใน กทม
กำลังซื้อหาย จากม๊อบ แล้วการหนาวที่ยาวกว่าปกติ
ทำการล้นตลาดของผักยาวนานกว่าเดิมเยอะเลย
ใครทนไหวก็รอด 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat