Tuesday, December 24, 2013

Fog for Outdoor Hydroponics Farm พ่นหมอกสำหรับไฮโดรโปนิกส์หน้าร้อนถ้าไม่มีระบบพ่นหมอกช่วยผักไว้ ผักไม่รอดแน่นอน

Friday, December 13, 2013

Problem in Winter ปัญหาในฤดูหนาว

        ปัญหาของผักไฮโดรโปนิกส์ ในเรื่องการปลูกหน้าหนาวจะหมดไป ปัญหาที่ใหม่ที่เกิดมาแทน
คือปริมาณผักที่ออกสู่

ตลาดมีมากเกินไป ทำให้จัดจำหน่ายไม่ทัน เกิดปัญหาผักล้นฟาร์มแทน
การแก้ไขปัญหาไม่ได้ยากเย็น แค่ลดกำลังการผลิตลงให้เป็นไปตามกระแสตลาด ลดงาน
ลดต้นทุน พักระบบล้างใหญ่ควรทำในช่วงนี้ เพราะโต๊ะจะว่างจำนวนมาก

ปล. ฟาร์มสวนใหญ่ไม่ลดการผลิต เสี่ยงปลูก เพราะถ้าขายได้จะกำไรเท่ากับตอนอื่น เพราะปริมาณ
ผักที่ออกมีมากขึ้นถึง 140-200 % จากเดิม
แก้ไขล่าสุด 26/12/56

ปีนี้ถือว่าโชคร้ายเป็น 2 เท่าเนื่องด้วยตลาดใน กทม
กำลังซื้อหาย จากม๊อบ แล้วการหนาวที่ยาวกว่าปกติ
ทำการล้นตลาดของผักยาวนานกว่าเดิมเยอะเลย
ใครทนไหวก็รอด 

Monday, December 9, 2013

Art of hydroponics

  การปลูกไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่เรื่องยากในการศึกษา
อาศัยการสังเกตุลักษณะการเปลี่ยนแปลง ของผัก
รูปราง ขนาด รสชาติ อัตราการโต วิธีการจัดการ 
ช่วงเวลา ในการจัดการแต่ละแบบ ในถูกต้องตาม
เวลา ไม่สามารถที่จะไปเรียนตามสถานฝึกอบรม
ได้ ใช้เวลาในการฝึกฝนเรียนรู้ 


ปล. ใช้เวลา เงิน และการเรียนรู้

stat