Sunday, January 6, 2013

อายุการเก็บเกี่ยวของผักชนิดต่างๆ Harvesting of vegetables

      สาเหตุที่ต้องรู้อายุเก็บเกี่่ยวของผัก เพื่อสามารถวางแผนการปลูกผัก สำหรับการจัดการ
ระบบการปลูก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดราคาตามฤดูกาล ตามสถานะกาล

กลุ่มผักผักในกลุ่มอายุเก็บเกี่ยว นับจากวันเพาะเมล็ด(วัน)อายุเก็บเกี่ยว นับจากย้ายลงแปลงปลูก(วัน)
ผัดสลัดกรีนโอ๊ค  บัตเตอร์เฮด  กรีนคอส35-4028-30
เรดโอ๊ค  เรดคอรัล35-4530-35
มิซูน่า27-3020-25
ผักคะน้าคะน้าฮ่องกง  คะน้าเห็ดหอม32-3525-30
ผักกาดขาวผักกาดขาวไดโตเกียว3022-25
ผักกวางตุ้งกวางตุ้ง  ฮ่องเต้30-3522-25
ทาห์ไช่ (ทาห์ซอยส์)32-3525
ผักโขมโขมขาว  โขมแดง24-2517-18
ผักบุ้งผักบุ้งจีน20-2114-15

อายุการเก็บเกี่ยว และค่า EC ที่เหมาะสม
สลัด  อายุ 40-45 วัน / ค่า EC 1.2-1.8
คะน้าเห็ดหอม  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 4.5
คะน้าฮ่องกง  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 4.5
กวางตุ้งฮ่องเต้  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 3-4
ผักชี ผักคื่นช่าย  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 3-3.5
ผักกาดขาว ไดโตเกี่ยว  อายุ 25 วัน / ค่า EC 3-3.5
สลัดมิซุน่า  อายุ 22-25 วัน / ค่า EC 2-2.5
ทาห์ช่าย กวางตุ้ง โชว์จีน  อายุ 25 วัน / ค่า EC 3-3.5
ผักโขม  อายุ 16-20 วัน / ค่า EC 1.5-1.8
ผักบุ้ง  อายุ 12-16 วัน / ค่า EC 1.5-2


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat