Thursday, January 31, 2013

การเพาะกล้าคะน้าบนฟองน้ำ The cultivation of kale seedlings on sponge


จากทดสองเพาะคะน้ามาหลายรอบ ยังงอกไม่สม่ำเสมอ ทุกรอบ
เหมือนใช้เมล็ดผักสลัดแบบเคลือบ ทำให้การวางแผนการผลิตได้ยาก 
พอสมควร  ยิ่งเมล็ดคะน้าเก่าทำให้งอกไม่พร้อมกัน ต้นโตไม่เท่ากัน
ยากต่อการเก็บขาย ที่ต้องเก็บผักขายยกแปลง ทำให้ราคาผักที่ได้ไม่
สม่ำเสมอตามไปด้วย  เลยต้องเพาะกล้าเยอะไว้ก่อน ไว้คัดต้นกล้าสวย
ไว้ลงแปลงปลูก 

ปล. ไม่ใช่หมูๆ เลยนะผักไทยนิ


คะน้าใหญ่ใกล้ใช้ได้แหละ Chinese Broccoli HydroponicsTuesday, January 29, 2013

คะน้าไฮโดรโปนิกส์ kale hydroponics

                คะน้าไฮโดรโปนิกส์ ปลูกโตไวมาก แล้ว
รสชาติอร่อยมาก ไม่มีรสขม และ กรอบมาก
               

Friday, January 25, 2013

มะเขือ มะละกอ น้ำเต่า กระเจี๊ยบ Papaya okra eggplant squash

มะละกอที่สวน

                                         กระเจี๊ยบมอญ มะเขือเปราะ
                                         กระเจี๊ยบเขียวคนญี่ปุ่นชอบกินมากเลยเห็นหลายๆเวบเขาปลูกกิน
                               แองมีหลายๆเวบเลย 

                                         กระเจี๊ยบเขียวนั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบ แอฟริกาตะวันตก 
                               ประเทศซูดานกระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการช่วยรักษาโรค
                               กระเพาะอาหารและลำไส้ เพราะในฝักกระเจี๊ยบนั้นมีสารเมือกพวกเพ็กติน
                               (Pectin) และกัม (Gum) ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ไม่ให้
                               ลุกลาม รักษาความดันให้เป็นปกติ เป็นยาบำรุงสมอง มีสรรพคุณเป็นยาระบาย
                               และสามารถแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้ด้วย แต่ต้องรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา
                               อย่างน้อย 15 วัน

                                ข้อมูล wikipedia.org
                                รูป luckyfrog.com


                                  กระเจี๊ยบ  น้ำเต้า

Thursday, January 24, 2013

แกนผักคอสหลังกินเสร็จ Cos axis hydroponics

แกนผักคอส จากผักขนาดต้น 150 กรัม มีขนาดเล็กมาก แสดงว่า
                     น้ำหนักมาจากใบไม่ได้มากจากแกนคอส ซึ่งบางที่ไปดูตามห้าง เห็น
                     เขาขายผักคอสแกนใหญ่มากๆ เลยสงสัยว่าชั่ง กิโลกรัมมา มันมา
                     จากแกนผักคอส เหรอเปล่า รึเขานิยมกินแกนคอสกันเหรอ ????

Wednesday, January 23, 2013

กรีนคอรอล Green Coral Lettuce Hydroponics


ฟูน่ากินมากๆ แต่ปลูกยาก ที่จะให้สวย และน้ำหนักดี

Tuesday, January 22, 2013

คอสไม่เคลือบ cos not coated seed

                        เพาะในน้ำเปล่า 3 วัน ให้งอก 

                           หลังจากอยู่ในกะบะ 14 วัน  วันที่ 4-17 อนุบาลในกะบะน้ำปุ๋ย ที่ตักมาจาก
                        ถังสารละลายเติมน้ำสารละลายทุกวันเพื่อให้ผักได้น้ำใหม่โดยไม่วัด 
                        ค่า ec หรือ ph เลย 

                        ผักมีอายุรวม 17 วันก่อนลงโต๊ใหญ่

                            ที่ฟาร์มใช้เมล็ดเคลือบเป็นหลักนะครับ เพราะรูปทรงได้มาตราฐาน
                        คุณภาพผักจะเท่ากันทุกต้น การเพาะจะง่ายกว่าเมล็ดไม่เคลือบด้วย

เทคนิคเพาะเมล็ดไม่เคลือบ Seed on sponge techniques.

                        มีคนถามมาว่าเพาะเมล็ดยังไง 

                             กดลงไปไม่ลึก ให้เอาด้านแหลมลงด้านล่าง พอ งอกออกมาให้ใบโดนแดด
                        เพราะรากจะออกจากด้านแหลม  อย่าให้ฟองน้ำแห้ง จนกว่ารากจะทะลุด้านล่าง
                        ฟองน้ำไม่ควรหนาเกิน 1 นิ้ว

                        ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องให้ตั้งตามภาพก้ได้นะ  แค่อย่ากดลึก เมล็ดจะได้หาทาง
                    ออกจากฟองน้ำได้ง่าย


ช่วงอายุคอส Span of life ,cos the age hydroponics


ช่วงอนุบาลเป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับการปลูก เมื่อกล้าแข็งแรง
ทำให้ผักโตอย่างรวดเร็ว และได้น้ำหนักดี  ช่วงอายุของ คอสจะสั้น
กว่าผักประเภทอื่น โดยอายุจะอยู่ในช่วง 30-37 แล้วแต่คนปลูก

อายุ 3 วัน งอกใบเขียว ลงน้ำปุ๋ยเลย ระวังเรื่องจะทำให้รากเสีย


อายุ 10 วัน มี 3-4 ใบ แสงมีพอประมาณกันอาการยืด อายุ 17 วันย้ายลงโต๊ใหญ่ได้เลย แสงได้เต็มที่

Sunday, January 20, 2013

ปัญหาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics problems

1. ปัญหาจากแมลง หนอน เพลียไฟ
2. ปัญหาจากหน้าแล้ง
    2.1 ความร้อน
    2.2 น้ำเค็ม
    2.3 เร่งการระบาดของแมลง
    2.4 ผักไม่โต
3. ปัญหาจากระบบ เช่น ตัวรางปลูก หรือ โฟม
     3.1 พลาสติกคลุมหลังคา ผิดประเภท ทำให้ผักไม่แดง
     3.2 รางปลูกไม่ได้มาตรตราฐาน พังไวกว่ากำหนด
     3.3 เลือกระบบปลูกไม่เหมาะสมกับผัก
4. ปัญหาจากการจัดการระบบ เช่น
    4.1 คุณภาพน้ำ  น้ำบาดาล , น้ำที่มีเกลือเยอะ ความสะอาด คุณภาพน้ำ
    4.2 แผนการปลูกไม่เหมาะสมตามฤดกาล
    4.3 ช่วงเวล่าการย้าย
    4.4 จัดการแสง
    4.5 จัดการปุ๋ย
    4.6 ใช้เมล็ดแพงเกินไป
    4.7 เมล็ดคุณภาพไม่ดี ขัดแย่งกับข้อ 4.6
5. ปัญหาสายพันธ์ผัก เช่น
    5.1  ยืดเมื่อมีแสงน้อย
    5.2  รูปทรง สี ไม่ตรงตามที่ตลาดต้อง
    5.3 ไม่เหมาะกับสภาพอากาศฤดูกาลนั้นๆ
6. ปัญหาจากบุคลากร ผู้จัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม ลูกน้อง
    6.1 ลูกน้องเพาะเมล็ดไม่ดี
    6.2 เจ้าของพยายามลดต้นทุนมากเกินไป
7. ปัญหาการตลาด
     7.1 เมื่อปลูกปริมาณมากต้องหาตลาดรองรับ คือ ตลาดค้าส่ง ซึงทำให้ราคาไม่แพงไม่ถึง 100
     7.2 ไม่รู้ว่าจะขายไปลูกค้ากลุ่มไหน
     7.3 ปลูกผักที่มีความต้องการน้อยต่อตลาด
     7.4 ความต้องการของตลาดไม่แน่นอน เช่นหน้าหนาวผักจะล้น หน้าร้อนผักจะขาด
8. ปัญหาจากที่ตั้งฟาร์ม
     8.1 ปัญหาการขนส่งเมื่อที่ตั้งฟาร์มอยู่ไกลจากที่ขาย ทำให้มีต้นทุนขนส่งมาก ต้องมีรถห้องเย็น
9. ปัญหาจากฤดูกาล เช่น พายุ ฝน ความร้อน
      9.1 ผักเป็นโรคใบจุด เพราะความชืนสูงเพราะเป็นฤดูฝน
    9.2 ปัญหาจากแสงน้อยจากเมฆ
    9.3 ปัญหาจากฝนตกหนักทำให้ใบช้ำและเน่า
    9.4 ลมแรง ทำลายโครงสร้างโรงเรือน หรือ พลาสติก
10. ปัญหาจากราคา และ ต้นทุน
      10.1 ต้นทุนไฟฟ้า
      10.2 ต้นทุ่นแรงงาน
      10.3 ต้นทุ่นวัสดุ
11. ปัญหาจากลูกค้า
      11.1 ปริมาณที่ลูกค้าซื้อน้อยไป
      11.2 ต้องการผักที่ปลูกยาก
12. ปัญหาจากหาความรู้จากอินเตอเน็ต
      12.1 ผู้เผยแพร่ความรู้ไม่ได้บอกช่วงเวลาที่ปลูก และวิธีการปลูกทั้งหมดทำให้เข้าใจว่าปลูกง่าย
      12.2 ความรู้อาจจะเก่าหลายปี แล้ว ความน่าเชื่อถือไม่มี
13. ปัญหาจากผู้เยียมชม
      13.1 มาเยอะเกินไป จะขายผักนะครับ ไม่ได้สวนสนุก :P    
14. ปัญหาจากเครื่องมือวัด
      14.1 เครื่องมือมีราคาแพง แต่พังง่าย
15. ปัญาหาจากคุณภาพปุ๋ย
16. ปัญหาจากตัวเจ้าของฟาร์มเอง
17. ปัญหาจากการไปฝึกอบรม
       17.1 ผู้สอนอาจมีความเชื่อส่วนตัว ผสมไปกับวิธีการปลูก    
18. ปัญหาจาก การปลูกดีในหน้าหนาว ทำให้เข้าใจผิดว่าผักหน้าตาแบบนี้ทั้งปี
19. ปัญหาจากคุณภาพที่ปลูกไม่ตรงตามต้องการของลูกค้า
20. ชุดคิค หรือ ชุดปลูกแบบผู้เริ่มต้นไม่ได้มาตราฐาน ทำให้ปลูกไม่ได้
      20.1 ราคาค่าแพงเกินจริงมากๆ
21. สวนใหญ่ พวกปลูก พวกขายอุปกรณ์ อบรม จะไม่พูดด้านลบออกมาทั้งหมด
22. ปัญหามีแต่ไม่รู้จะแก้ยังไง
   

ปล. เดียวมาลงเพิ่มทีหลัง //แก้ล่าสุด 24/12/56  14/12/56   13/9/56  9/11/57 31/5/58 25/8/58

Friday, January 18, 2013

Green Oak กรีนโอ๊ค

ผักกรีนโอ๊คผักพื้นฐานของผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
การจะปลูกให้สวยและน้ำหนักดี เป็นการฝึกฝนสำหรับนักปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ถ้ากรีนโอ๊คสวยและน้ำหนักดี ผักอื่นจะสวยตามไปด้วย

Tuesday, January 15, 2013

คะน้าไฮโดร kale hydroponics


คะน้าไฮโดรโปนิกส์

            
   ล้มระเนระนาดเลยฮาฮา ลมพัดหน่อยก็แย่แล้ว ใบสวยงาม หนอนมีเล็กน้อย แต่ไม่รู้หาย
ไปไหนหมด สงสัยนกกินไปแล้ว อาจต้องหาวิธีทำให้ไม่ล้ม ต่อไปเพื่อรูปทรงที่สวยงาม
แต่เรื่องรสชาตนี้ดีมากขายได้แน่นอน

ระยะย้ายลงโต๊ะปลูกของผักไฮโดรโปนิกส์ Move across the table hydroponics

ภาพถ่ายระยะใกล้
อายุผักระยะย้าย ที่ 2 สัปดาห์


กล้าผักเริ่มเบียดกันใบเริ่มยืดเล็กน้อย ย้ายไปโต๊ะที่ใหญ่กว่าได้เลย
ตอนนี้ผักอายุ 14 - 17 วัน ดูที่ลักษณะผักเป็นหลักในการย้าย ไม่ใช่
นับจำนวนวันเป็นหลักนะครับ

เรื่อง ec หรือความเข้มปุ๋ยระยะปลูกก็จะเข้มกว่าบนโต๊ะใหญ่เล็กน้อย

เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงและให้ระยะอนุบาลใช้เวลาน้อยที่สุด

Sunday, January 13, 2013

สูตรปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ (ผักไทย) DFT 2/2010 Fertilizer

E.C 2.4 -3.6
อัตรา 1:100
STOCK A 10 ลิตร
  แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)                1150 กรัม
     เหล็ก ดีพี ( Fe-DTPA 7%)              20 กรัม
     เหล็กเวสโก้ ( Fe-EDTA 13.2%)       40 กรัม
     เหล็กอาจมีการปรับเปลี่ยนชนิดที่ใช้ตามสมควร

STOCK B 10 ลิตร
  โปแตสเซียมไนเตรท ( 13-0-46)          600 กรัม
  แมกนีเซียมซัลเฟต                              500 กรัม
  โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต ( 0-52-34)   150 กรัม
  โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0)    100กรัม
  นิค-สเปรย์                                        50 กรัม
  แมงกานิส อีดีทีเอ ( Mn-EDTA 13 %)    10 กรัม

สูตรปุ๋ยปลูกคะน้าเห็ดหอมไฮโดรโพนิกส์ Kale Fertilizer

ผู้คิดสูตร ดร.ยงยุทธ ( สูตรประยุกต์)
ปุ๋ย A
           แคลเซียมไนเตรท                  1100 กรัม
           ผสมน้ำให้ได้ปริมาตร             5 ลิตร
ปุ๋ย B
          โปแตสเซียมไนเตรท              600 กรัม
          แม็กนีเซียมซัลเฟต                 600 กรัม
          โมโนโปแตสเชียมฟอสเฟต   270 กรัม
          ผสมน้ำให้ได้ปริมาตร             5 ลิตร       
ปุ๋ย C
          เหล็ก EDDHA                        100 กรัม
          เหล็ก DTPA                           100  กรัม
          นิกสเปรย์                               100 กรัม
          แอมโมเนียมโมลิเดส             0.5 กรัม
          ผสมน้ำให้ได้ปริมาตร             10  ลิตร

ปุ๋ย D
         โมโนโปแดสเซียมฟอสเฟต   500 กรัม
         ผสมน้ำให้ได้ปริมาตร             5 ลิตร

สรุปแบบย่อเลยนะครับ  ผักต้นจะอวบได้เพราะใส่ โมโนโปแดสเซียมฟอสเฟต

อ้างอิง http://www.phutalay.com/home/?p=1258
       

กรีนโอ๊ค ENZA ZADEN greenoak

กรีนโอ๊ค


ลักษณะสีเขียวเข้ม กอเตี้ย ใบแน่นหนัก ทนต่อสภาพน้ำ

ระบบ NFT และถ้วย Hydro Pot              ระบบ NFT เป็นระบบที่น้ำบนรางบางเพื่อให้ระบบรากได้สำผัสน้ำ และอากาศในเวลา
      เดียวกันโดยไม่ต้องจัดการเรื่องระดับน้ำ เหมือน ระบบอื่น

      หัวข้อเกี่ยวข้อง
         ทำไมปลูกผักสลัดต้องใช้ราง Why NFT

เพอร์ไลท์ Perlite และเวอร์มิคูไลท์ Vermiculite

เพอร์ไลท์ Perliteและเวอร์มิคูไลท์

มีคนถามว่าหินสีขาวมันคืออะไร มันคือ สีขาว เพอร์ไลท์ สีน้ำตาลคือ เวอร์มิคูไลท์
หน้าที่
เพอร์ไลท์  ทำหน้าเป็นโพรงอากาศ และพะยุต้นกล้า
เวอร์มิคูไลท์ ทำหน้า อุ้มน้ำ เพื่อรักษาระดับความชื้นเพื่อให้เหมาะกับการงอก

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
เพอร์ไลท์ (perlite) เพอร์ไลท์เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ เพอร์ไลท์ธรรมชาติยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสุดปลูก จะต้องนำไปเผาที่อุณภูมิ 980 - 1000 องศาC ก่อนเพื่อให้เพอร์ไลท์ขยายตัวเช่นเดียวกับเวอร์มิคูไลท์ เมื่อเผาแล้วเพอร์ไลท์มีความหนาแน่นประมาณ 95 - 145 kg/m3 มีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดีเพอร์ไลท์เมื่อขยายตัวแล้วมีเสถียรภาพดี มีการยุบตัวน้อย ราคาไม่แพงนักจึงนิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ 

คุณสมบัติทางเคมี
 Typing Chemical Analysis  
 Silica 73.78% 
 Alumina 14.73% 
 Ferric Oxide 1.31%

 Titanium Oxide 0.05% 
 Calcium Oxide 1.58% 
 Magnesium Oxide 0.27% 
 Sodium Oxide 2.04% 
 Potassium Oxide 5.15% 
  Water 0.49% 
  Loss in Ignitions  1.8% 

Typing Chemical Analysis  
  Specific Gravity  0.18 kg/1 
  Colour White 
  Fusion Point 1260-1343 ?C 
  Softening Point 871-1093 ?C 
      
Test by:  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 


คุณสมบัติของธาตุประกอบต่างๆ ในเพอร์ไลต์

เมื่อดูผลวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุต่างๆ และคุณสมบัติทางกายภาพของแร่เพอร์ไลต์ สามารถสรุปแยกประโยชน์ได้ดังนี้

เพอร์ไลต์มีธาตุซิลิก้า(Si) ซึ่งจะมีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับความชื้นได้ดี ทำให้สภาพข้างเคียงโดยรอบชุ่มชื้นสะสมอยู่ในรากพืชมากช่วยทำให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อความแห้งแล้งมีอยู่ในโครงสร้างของผนังเซลล์ ช่วยลดการสูญเสียน้ำ และทนทานต่อการติดโรคช่วยเพิ่มความเจริญเติบโต ลดความเป็นพิษของธาตุแมงกานีส เหล็ก อะลูมิเนี่ยม ที่มีอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป ช่วยเพิ่มความหวานให้อ้อยและมีลำต้นแข็งแรงลดอัตราการระเหยของน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีใบตั้งตรงรับแสงได้ดี รากสามารถรับอ๊อกซิเจนได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดีขึ้น ช่วยดูดซับธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจน

เพอร์ไลต์มีธาตุอะลูมิเนียม(Al)และมีธาตุโซเดียม(Na) ธาตุจำพวกโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง และยังสามารถดูดซึมก๊าซหรือสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ได้ดี 

เพอร์ไลต์มีธาตุเหล็ก(Fe) ช่วยในขบวนการหายใจ และช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ในการปรุงอาหารของพืช และเป็นอาหารเสริมซึ่งพืชต้องการปริมาณน้อย

เพอร์ไลต์มีธาตุโพแทสเซียม(K) ทำให้เปลือกลำต้นแข็งแรง ไม่หักโค่นหรือล้มง่าย ช่วยกระบวนการสร้างน้ำตาลและแป้งที่สะสมในพืช ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้ง และน้ำตาลไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ช่วยในการแบ่งเซลล์ ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคดีขึ้น ผลที่ตามมาคือออกดอกติดผลดี แต่หากมีการเร่งดอกเร่งผลมากก็จะทำให้ต้นไม้นั้นทรุดโทรมและตายเร็ว

เพอร์ไลต์มีน้ำ(H2O) เป็นตัวประสานธาตุต่างๆ ให้อิ่มตัว ทำละลายแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังให้ความชุ่มชื้นแก่พืชและบริเวณใกล้เคียง

สภาพทางกายภาพ

มีความโปร่งรูพรุนเป็นธรรมชาติ และเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นก็จะขยายตัว 5 - 20 เท่า ทำให้มีความโปร่งและเป็นโพรง เมื่อเข้าไปผสมอยู่ในดินก็จะทำให้ดินมีสภาพโปร่ง สามารถดูดซับกลิ่นโดยเฉพาะแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยที่ดีของพืช

ความแข็งแรงทำให้สามารถพยุงเนื้อดินในการกดทับได้ดี

เนื่องจากมีเม็ดผลึกที่สม่ำเสมอขนาดเท่าๆ กัน ประมาณ 1 ? 2 มม. ทำให้ความโปรงและร่วนซุยของดินดีและสม่ำเสมอ เสมือนตัวกรองสารต่างๆ ทางธรรมชาติ

มีสภาพเป็นฉนวนกันความร้อนทางธรรมชาติเป็นการผ่อนคลายความร้อนที่สะสมตลอดวันให้แก่ต้นพืชและรากพืชที่อยู่ใต้ดิน

Friday, January 11, 2013

ผักไทยเพาะแบบฟองน้ำ sponge seedling
เพาะกันเป็นกอเลยครับ อันนี้กล้ากวางตุ้ง

การเพาะเมล็ดในฟองน้ำ The seeds of the sponge hydroponics


       การเพาะด้วยฟองน้ำเป็นที่นิยมในระบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องด้วยเป็นวิธีที่ประหยัด
สามารถทำได้ง่าย  แต่ข้อเสียของการเพาะด้วยฟองน้ำต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อจะทำ
ให้งอกได้ง่าย  จากรูปด้านบน ของฟองน้ำ เมล็ดอยู่ตรงกลางฟองน้ำ กดลงไปนิดเดียว
เมื่องอกให้ใบโดนแดดทันที กันไม่ให้เมล็ดงอกผิดทิศ และกันเมล็ดเน่า ความยากของ
ฟองน้ำอีกอย่างหนึ่งคือการรักษาความชื้นในฟองน้ำในจังหวะการงอก โดยไม่ชื้นมาก
ไป ไม่น้อยไป เมื่อเมล็ดงอกก็ให้ลดความชื้นลง ให้เน้นไปที่ระบบราก โดยพยายาม
ให้รากทะลุลงด้านลาง ( ฟองน้ำต้องเจาะให้ทะลุแต่แรก ) ถ้าฟองน้ำหนาไปทำให้ ต้อง
อนุบาลนานขึ้นทำให้เป็นต้นทุ่นต่อการผลิต


ปล.ต้องฝึกฝนนะครับ จะเพาะได้อย่างถูกต้อง

Thursday, January 10, 2013

ราคาผักไฮโดรโปนิกส์หน้าหนาว hydroponics price winter

      price  winter  hydroponics  vegetable
      พอหน้าหนาวผักไฮโดรโปนิกส์ จะสามารถปลูกได้ดี ทั้งน้ำหนักและคุณภาพจะดีขึ้น
 ทำให้กำลังผลิตต่อฟาร์มเพิ่มขึ้น 20-30-40 % จากเดิม และปริมาณผักชนิดอื่นที่ปลูกบนดิน
ก็มีปริมาณมากขึ้นด้วย ทำให้มีผักล้นตลาดได้ในบางจังหวะของการปลูก ทำให้เป็นไปตามหลัก
การตลาด ราคาผักไฮโดรโปนิกส์จะลดลงจากเดิมด้วย ทำให้ปลูกดีขึ้นแต่เงินไม่ได้มากกว่าเดิม
เท่าไร   การแก้ปัญหานี้ขึ้นกับการวางแผนของฟาร์มในการผลิตผักว่าควรปลูกพันธ์ไหน
ที่เหมาะกับฤดูกาล เพื่อให้ได้ราคา และรูปแบบการขาย   ผักส่วนเกินออกไปให้ได้ราคาโดย
ไม่ดึงราคาผักโดยรวมลงตามมาด้วย


ปล. ต้องปรับเปลียนตามสถานะการณ์ แต่ถ้าหน้าหนาวผักต้นเล็กอยู่ก็ต้องฝึกฝนต่อนะครับ

Sunday, January 6, 2013

อายุการเก็บเกี่ยวของผักชนิดต่างๆ Harvesting of vegetables

      สาเหตุที่ต้องรู้อายุเก็บเกี่่ยวของผัก เพื่อสามารถวางแผนการปลูกผัก สำหรับการจัดการ
ระบบการปลูก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดราคาตามฤดูกาล ตามสถานะกาล

กลุ่มผักผักในกลุ่มอายุเก็บเกี่ยว นับจากวันเพาะเมล็ด(วัน)อายุเก็บเกี่ยว นับจากย้ายลงแปลงปลูก(วัน)
ผัดสลัดกรีนโอ๊ค  บัตเตอร์เฮด  กรีนคอส35-4028-30
เรดโอ๊ค  เรดคอรัล35-4530-35
มิซูน่า27-3020-25
ผักคะน้าคะน้าฮ่องกง  คะน้าเห็ดหอม32-3525-30
ผักกาดขาวผักกาดขาวไดโตเกียว3022-25
ผักกวางตุ้งกวางตุ้ง  ฮ่องเต้30-3522-25
ทาห์ไช่ (ทาห์ซอยส์)32-3525
ผักโขมโขมขาว  โขมแดง24-2517-18
ผักบุ้งผักบุ้งจีน20-2114-15

อายุการเก็บเกี่ยว และค่า EC ที่เหมาะสม
สลัด  อายุ 40-45 วัน / ค่า EC 1.2-1.8
คะน้าเห็ดหอม  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 4.5
คะน้าฮ่องกง  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 4.5
กวางตุ้งฮ่องเต้  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 3-4
ผักชี ผักคื่นช่าย  อายุ 30-35 วัน / ค่า EC 3-3.5
ผักกาดขาว ไดโตเกี่ยว  อายุ 25 วัน / ค่า EC 3-3.5
สลัดมิซุน่า  อายุ 22-25 วัน / ค่า EC 2-2.5
ทาห์ช่าย กวางตุ้ง โชว์จีน  อายุ 25 วัน / ค่า EC 3-3.5
ผักโขม  อายุ 16-20 วัน / ค่า EC 1.5-1.8
ผักบุ้ง  อายุ 12-16 วัน / ค่า EC 1.5-2


Friday, January 4, 2013

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ winter hydroponics

ฟาร์มโดยสวนใหญ่จะปลูกได้ต้นใหญ่ในช่วงหน้าหนาว ก็เอามาให้ดูว่าใหญ่ขึ้นมาก
โดยไม่ได้ทำไรแตกต่างจากฤดูกาลอื่นเลย ทำให้ฟาร์มมีกำลังใจปลูกผักต่อไป

Thursday, January 3, 2013

Wednesday, January 2, 2013

stat