Tuesday, December 18, 2012

คำเตือน ต่อธุรกิจไฮโดรโปนิกส์ ด้วยความห่วงดี hydroponics business

             คำเตือน ต่อธุรกิจไฮโดรโปนิกส์ ด้วยความห่วงดี  ธุรกิจไฮโดร ผมจะเจาะจง
ไปที่การขายผักไฮโดรโปนิกส์ และการผลิตผักไฮโดร  ข้อควรระวังต่อธุระกิจนี้ คือ
การผลิตที่ด้อยคุณภาพของผักที่ผลิตออกจำหน่าย อาทิเช่น ขนาดต้นผัก และ แมลง
รสชาติที่ขม รูปทรงของผัก การจะผลิตให้ได้คุณภาพ อย่างที่ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์
การที่คนจะเริ่มทำธุรกิจนี้ต้องใจเย็นเริ่มทำจากเล็กๆ ก่อนเพื่อฝึกความชำนาญด้านคุณภาพ
ก่อนจะขยายสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้น
             การขายผักสลัด มีทั้งรูปแบบการขายส่ง และขายปลีก สำหรับฟาร์มขนาดเล็ก
ปัญหาการขายส่งจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะแค่ขายปลีกก็เพียงพอสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก
ฟาร์มขนาดใหญ่และกลางจะเน้นขายส่งมากตามไปด้วย ทำให้ราคาผักต่อ ก.ก ไม่สูงมาก
ต้องปลูกปริมาณมาก ต้องมีแผนการตลาดที่แน่นอน และ คนรับซื้อที่แน่นอน เพื่อลด
ความเสี่ยงผักล้นฟาร์ม
             ตลาดผักสลัดต่อนนี้ก็ยังแรงอยู่ ตลาดผักสลัดยังต้องการเยอะอยู่ ถ้าคนที่จะเริ่ม
รู้ว่าจะหาตลาดยังไงก็ การทำฟาร์มสลัด อนาคตสดใส่แน่นอน


ปล.ขอบคุณที่อ่านนะครับ หวังว่าจะก้าวเดินอย่างระมัดระวัง
ปลูกกันเยอะๆ ไม่เป็นไรขอให้รักษาคุณภาพไว้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat