Friday, December 28, 2012

ทำไมปลูกผักสลัดต้องใช้ราง Why NFT

ทำไมปลูกผักสลัดต้องใช้ราง NFT
    ตอบ จริงๆแล้วไม่ใช้ก็ได้ แต่การใช้ราง NFT มีผลดีแบบนี้
1. แบบที่มีพื้นท้องรางแบน
    1.1 ทำให้น้ำในระบบรางมีปริมาณน้อยกว่าระบบอื่่นๆ ทำให้ประหยัดน้ำและปุ๋ย
    1.2 ทำให้รากได้อากาศโดยไม่ต้องปรับระดับน้ำในระบบโต๊ะปลูก
2. สีของรางสีขาว
    2.1 ทำให้น้ำในระบบร้อนช้า กว่ารางสีอื่่นๆ เนื่่องจากผักสลัดชอบน้ำไม่ร้อน
3. รางใช้วัสดุที่ผลิตมาเพื่อการปลูกผักโดยเฉพาะ
    3.1 เป็นพลาสติกที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับปลูกผัก
    3.2 เพื่อความสวยงามทำให้ลูกค้าอยากซื้้อผัก
4. การจัดการ
    4.1 การจัดการในระบบปลูกจะทำได้ดี และง่าย
    4.2 สามารถปลูกผักสลัดได้ดี กว่าปลูกระบบอื่่่น เนื่องจากรูปทรงของราง
5.เรื่องการลงทุน
    5.1 ราคาไม่แพงมากกว่าราง pvc เท่าไร เมือเทียบกับประสิทธิภาพ

ปล. จริงแล้วจะใช้ไรปลูกก้ได้ นะครับ  แต่มันเป็นมาตราฐานของฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แล้วละ

Thursday, December 27, 2012

ระบบปั๊มน้ำของ กล่องโฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ twinbox pump hydroponic

อธิบายส่วนประกอบของปั๊มน้ำในกล่อง twinbox hydroponics

อัพเกรดจากเดิมโดยใส่ ตัวกรอกเพิ่ม แก้ปัญหาของเก่าปลูกไปสักพักท่อ pe ตัน

ลิงค์ของเดิม http://hydroponic-vegetables.blogspot.com/2012/10/inside-twinbox.html

Tuesday, December 18, 2012

คำเตือน ต่อธุรกิจไฮโดรโปนิกส์ ด้วยความห่วงดี hydroponics business

             คำเตือน ต่อธุรกิจไฮโดรโปนิกส์ ด้วยความห่วงดี  ธุรกิจไฮโดร ผมจะเจาะจง
ไปที่การขายผักไฮโดรโปนิกส์ และการผลิตผักไฮโดร  ข้อควรระวังต่อธุระกิจนี้ คือ
การผลิตที่ด้อยคุณภาพของผักที่ผลิตออกจำหน่าย อาทิเช่น ขนาดต้นผัก และ แมลง
รสชาติที่ขม รูปทรงของผัก การจะผลิตให้ได้คุณภาพ อย่างที่ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์
การที่คนจะเริ่มทำธุรกิจนี้ต้องใจเย็นเริ่มทำจากเล็กๆ ก่อนเพื่อฝึกความชำนาญด้านคุณภาพ
ก่อนจะขยายสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้น
             การขายผักสลัด มีทั้งรูปแบบการขายส่ง และขายปลีก สำหรับฟาร์มขนาดเล็ก
ปัญหาการขายส่งจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะแค่ขายปลีกก็เพียงพอสำหรับฟาร์มขนาดเล็ก
ฟาร์มขนาดใหญ่และกลางจะเน้นขายส่งมากตามไปด้วย ทำให้ราคาผักต่อ ก.ก ไม่สูงมาก
ต้องปลูกปริมาณมาก ต้องมีแผนการตลาดที่แน่นอน และ คนรับซื้อที่แน่นอน เพื่อลด
ความเสี่ยงผักล้นฟาร์ม
             ตลาดผักสลัดต่อนนี้ก็ยังแรงอยู่ ตลาดผักสลัดยังต้องการเยอะอยู่ ถ้าคนที่จะเริ่ม
รู้ว่าจะหาตลาดยังไงก็ การทำฟาร์มสลัด อนาคตสดใส่แน่นอน


ปล.ขอบคุณที่อ่านนะครับ หวังว่าจะก้าวเดินอย่างระมัดระวัง
ปลูกกันเยอะๆ ไม่เป็นไรขอให้รักษาคุณภาพไว้

Saturday, December 1, 2012

ดอกบวป Zucchini flowers


มีแมลงตอมด้วย 


หมดแดดก็กำลังจะบาน


บานเต็มที่

เร็ดโอ๊คแน่นเลยต้องย้ายแล้ว RedOak Sponge


เบียดกันแล้วต้องย้าย ย้ายช้าจะไม่แข็งแรง ก่อนย้ายลงลงรู

stat