Thursday, August 2, 2012

ราคาผักไฮโดรโปนิกส์ในท้องตลาด

    ผักที่ฟาร์มใบผักวัชรพล
    ราคาผักไฮโดรโปนิกส์ในท้องตลาด ยังถือว่าราคาไม่นิ่ง ราคาขาย
หน้าฟาร์มมีตั้งแต่ xx-xxx แล้วแต่
         - ทำเลที่ตั้งฟาร์ม
               - ใกล้ถนน ใกล้หมูบ้าน ใกล้ที่รับซื้อ

         - ระบบการดูแลของฟาร์ม
               - แบบเปิดโล่ง แบบปิด

         - พื้นที่จัดจำหน่ายของฟาร์ม
               - ซื้อที่ฟาร์ม จัดส่ง มีหน้าร้าน

         - รูปแบบการจัดจำหน่ายของฟาร์ม
         - แผนการปลูกของฟาร์ม
         - ประเภทผักที่ปลูก
         - คุณภาพผัก รูปทรง น้ำหนัก รสชาติ ความสม่ำเสมอของผัก

   จะต้องวางแผนการปลูกพันธ์ที่ทำ
น้ำหนักในช่วงฤดูที่แตกต่าง ทนต่อสภาพอากาศ ลักษณะผักที่ขาย
แผนการต่างจะต้องปรับตามตลาดที่ต้องการสินค้า ผักที่ยืนพื้นใน
การปลูก ก็กรีนโอ๊ค เร็ดโอ็ค
    ถ้าหน้าตาผักดี ใบไม่มีรอย น้ำหนักได้ ฟาร์มผักก็สามารถทำกำไรได้ไม่
ยาก แต่ถ้าปลูกมาขนาดต้นไม่สม่ำเสมอ น้ำหนักไม่เป็นไปตามแผนการ
ปลูก อาจทำให้ขาดทุน

    สำหรับผู้จะเริ่มลงทุนต้องมองการตลาดให้ขาดก่อน ว่าจะขายผักที่
ตนเองปลูกได้ยังไง

   เช่นส่งซัพพายเออร์ หรือ แปรรูปเป็นสลัดกล่อง ส่วน
ตัวผมแนะนำให้ขายเอง หรือทำสลัดกล่อง เพราะจะทำกำไรได้ดีกว่า  รึไปศึกษาฟาร์มที่
ปลูกขายมานานเขาปลูกปริมาณเท่าไร ถึง อยู่รอดในธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์
   สำหรับฟาร์มขนาดเล็ก สามารถทำกำไรได้ไม่ยาก หวังว่าบทความผม
จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจปลูกผักสลัดไฮโดรโปรนิกส์ทุกคน

ราคาผักไฮโดรโปนิกส์หน้าหนาว

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat