Friday, June 29, 2012

น้ำสลัดหลากรสที่ไปเรียนมาThursday, June 28, 2012

กล่องปลูกผักไร้ดินแบบง่าย ออกแบบใหม่แบบต่อขยาย

สาเหตุที่ต่อขยายระบบเนื่องจากตัวปั๊มน้ำมีความแรงมาก
สามารถต่อท่อ pe ดำเพิ่มได้ เลยทดลองต่อขยายกล่องเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตจากปั๊มเดียวแต่ได้สองกล่อง
กล่องไฮโดรโปรนิกส์

                                          ยกระดับกล่องเพื่อช่วยในการไหลกลับของน้ำ

                                         ข้อต่อเชื่อมระหว่างสองกล่อง เมื่อน้ำล้นไหลกลับ


Wednesday, June 27, 2012

Tuesday, June 26, 2012

เพาะผักกาดหอม ด้วยฟองน้ำ

เพาะฟองน้ำอัตราการงอกพอใช้ได้


ลักษณะลำต้นไม่ยืดหลังเพาะไป 7 วัน

เมล็ดซื้อจากร้านทั่วไป 15 บาท ปลูกได้เพียบขั้นที่ 2 แยกฟองน้ำจากที่เพาะะผักกาดหอมใส่ถ้วย

Friday, June 22, 2012

โครงสร้างโรงเรือน ของฟาร์มขนาดเล๊ก

การล๊อคด้านข้าง

ล๊อควาย กับโครงเหล็ก

บังล๊อควาย แล้วดัดติดกับโครงเหล็ก


ด้านในการล๊อค

ร๊อคเก็ตต้นใหญ่ยักษ์


               ต้นใหญ่เป็นพิเศษ พอต้นใหญ่รสชาติจะอ่อนลง แต่ต้นอวบมาก
อายุประมาณ 1 เดือนครับ


Wednesday, June 20, 2012

ระบบไฮโดรโปนิกส์

สามารแยกเป็นระบบน้ำ
   1. ระบบรวมถัง ทุกโต๊ะ ใช้คนงานจำนวนน้อย แต่ความเสี่ยงต่อ
การปลูกเสียสูงทั้งระบบด้วย ประหยัดการจัดการกว่า
   2. แยกถังต่อโต๊ะ ต้องใช้คนงานจำนวนมาก เสียเวลาในการวัดค่าและ
ปู๋ย แต่สามารถจัดการผักแต่ละอย่างได้ดีกว่าระบบรวมถัง เปลืองค่า
แรงคนงาน หาคนที่ชำนาญมาทำได้ยากกว่า

ระบบจัดการน้ำ
   1. น้ำบาง NFT อุปกรณ์แพง แต่ประหยัดทรัพยกรน้ำ กับปู๋ย
   2. น้ำลึก DRFT อุปกรณ์จะถูกกว่า สร้างได้ง่ายกว่า ใช้ปริมาณเยอะกว่าระบบ NFT
   3. ลูกผสม บาง กับ ลึก

Tuesday, June 19, 2012

ผักไฮโดรโปนิกส์ ช่วงหน้าฝน

              ผักช่วงหน้าฝนปัญหาส่วนใหญ่มาจากแสงแดดที่น้อยลง และ ฝนที่ตก
ไม่แน่นอนบางช่วงก็ก็ตกเยอะ ตกน้อย ลมแรง แดดมามากมาน้อยไม่แน่นอน 
ทำให้พรางแสงยากพรางไม่ดีผักจะยืด พรางน้อยผักจะไหม้  ต้องอาศัยคนค่อย
ดูแลตลอดเวลาเพื่อจัดการระบบปลูกตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผักคุณภาพสูงสำหรับ
ท้องตลาด

Monday, June 18, 2012

ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ ชุด A1 ลิตร B1 ลิตร

ชุดเล็กสุดๆๆ
สั้งซื้อ ปุ๋ย ไฮโดรโปนิกส์ A B แบบผงผสมได้ A 1 ลิตร B 1 ลิตร ราคา 250 ส่งแบบ ems
http://www.hydroponics.in.th/index.php?topic=62.0

>>> วิธีผสมปุ๋ย ec ต่างสำหรับปลูกผัก

Sunday, June 17, 2012

ปลูกผักไร้ดินทําเองแบบกล่อง ผักครบอายุรอเก็บ

กล่องเดียวปลูกได้เพียบ เลย กินอร่อยเลย รอบหน้าหาผักไทยมาปลูกโชแหละกัน

จากลิงค์ http://hydroponic-vegetables.blogspot.com/2012/06/2.html

Saturday, June 16, 2012

การเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

    การเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยส่วนใหญ่จะนิยมชุดคิดส์ ซึ่งมีราคาแพงอยู่
ในหลักหลายพันบาททำให้ก็จะลองปลูกจะต้องมีทุนทรัพย์ พอประมาณ โดยความ
เห็นส่วนตัวผม ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์แพงขนาดนั้นก็ได้ สามารถประยุกค์และดัด
แปลงจากอุปกรณ์ภายในบ้าน เพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ้งสามารถทำได้โดยง่าย
ไม่ยากอะไร เปรียบได้ปลูกผักไว้กินเองโดยไม่แพง สามารถปลูกไว้กินได้
แค่ใช้เวลาศึกษาขึ้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องก็สามารถปลูกผักไว้กินเองโดยปลอดภัย
จาก ยาฆ่าแมลง

Friday, June 8, 2012

ผักไร้ดิน

      ผักไร้ดิน หรือ ชื่อที่คนเรียกอีกชือหนึ่งคือผักปลอดสารพิษ ,ผักไฮโดรโปนิกส์
 เป็นการปลูกด้วยระบบน้ำไหล หลากหลายรูปแบบ เช่น NFT DRFT มีการปลูกที่
หลากหลายวิธี ต้นทุน การดูแลที่แตกต่าง คุณภาพผักก็แตกต่างกัน แต่การขาย
จะมีราคาใกล้เคียงกัน

stat