Tuesday, May 15, 2012

เมล็ดไฮโดรโปนิกส์

     เมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ มีหลายเจ้าที่ขายกันในท้องตลาด การจะเลือกซื้อต้องใช้
ความรอบคอบในการจัดซื้อ ต้องคำนวณเรื่องอัตราการงอก และน้ำหนักหลังจากปลูก
และสภาพอากาศที่เหมาะกับเมล็ดแต่ละเจ้า เพราะไม่มีเจ้าไหนดีที่สุด บ้างเจ้าน้ำหนักดี
แต่สีไม่ได้ รสชาติดีแต่ต้นเล็ก บางเจ้าทนต่อสภาพอากาศร้อน แต่ไม่อร่อย สีไม่ได้
ทำให้ขายยาก
    จากที่ทดสอบเมล็ดพันธ์ มาจะคำนึงถึงคนซื้อว่าชอบแบบไหน ก่อนจะปลูกตาม
ความต้องการตลาดแต่ละประเภท เช่นลักษณะการจัดจำหน่าย แบบต้น หรือ ชัง
กิโลขาย  ส่งเอเจนซี่ผัก หรือขายเอง หรือแปรรูปผักเป็นสลัดกล่อง มีผลต่อการ
ปลูกในการเลือกเมล็ดพันธ์


ปล. อีกเยอะ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat