Monday, May 28, 2012

กล่องปลูกผักไรดินแบบง่ายๆ


                                    ผักอายุ 7 วันก่อนลงกล่อง
ปูพลาสติกสีดำบนโฟมเพื่อกันโฟมโดนน้ำโดยตรง


ท่อ pvc เอาไว้รองโฟมให้ลอยอยู่ด้านบน


ท่อ pe ต่อจากปั๊ม เพื่อให้น้ำไหลขึ้นด้านบน

Friday, May 25, 2012

รากผักไฮโดรโปนิกส์

      ทำไมต้องพูดถึงรากผักไฮโดรโปนิกส์ ผักจะต้นใหญ่ ต้นเล็ก
มาจากการปลูกผักที่ทำไม่ให้เกิดอาการรากดำที่ผัก ขึ้นกับการ
ปรับ ec และ ph ตามสภาพอากาศ และอุณหภูมิน้ำสารละลาย

Thursday, May 24, 2012

การเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

      การเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ต้องถามจุดประสงค์ว่าปลูกเพื่ออะไร
ส่วนใหญ่ก็จะปลูกเพื่องานอดิเรก อย่างที่สองเพื่อทำการค้า หรือเพื่อทำ
การทดลอง ความเห็นส่วนตัวของกระผมแนะนำให้ปลูกแบบเล็กเช่นปลูก
แบบกล่องโฟม หรือ ขวดน้ำก่อน ว่าขั้นตอนการปลูกเป็นยังไง ให้เริ่มจาก
ผักไทยก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นผักสลัด         

Tuesday, May 15, 2012

เมล็ดไฮโดรโปนิกส์

     เมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ มีหลายเจ้าที่ขายกันในท้องตลาด การจะเลือกซื้อต้องใช้
ความรอบคอบในการจัดซื้อ ต้องคำนวณเรื่องอัตราการงอก และน้ำหนักหลังจากปลูก
และสภาพอากาศที่เหมาะกับเมล็ดแต่ละเจ้า เพราะไม่มีเจ้าไหนดีที่สุด บ้างเจ้าน้ำหนักดี
แต่สีไม่ได้ รสชาติดีแต่ต้นเล็ก บางเจ้าทนต่อสภาพอากาศร้อน แต่ไม่อร่อย สีไม่ได้
ทำให้ขายยาก
    จากที่ทดสอบเมล็ดพันธ์ มาจะคำนึงถึงคนซื้อว่าชอบแบบไหน ก่อนจะปลูกตาม
ความต้องการตลาดแต่ละประเภท เช่นลักษณะการจัดจำหน่าย แบบต้น หรือ ชัง
กิโลขาย  ส่งเอเจนซี่ผัก หรือขายเอง หรือแปรรูปผักเป็นสลัดกล่อง มีผลต่อการ
ปลูกในการเลือกเมล็ดพันธ์


ปล. อีกเยอะ

Tuesday, May 8, 2012

เบเบ้ คอส Baby Cosปลูกช่วงเดือนเมษายน พศ 2555 ร้อนตับแหลบ แต่ก็ได้ผักมากิน
ใบเกร็งกรอบ อร่อยเลย

stat